سل هوم

دیوارپوش سل هوم

سل هوم؛ درخشش خانه شما با ما

امروزه با گسترش صنعت دکوراسیون داخلی و وجود انواع سبک های  دیوارپوش  انتخاب کردند برای مشتریان هم آسان شده است و هم سخت، اگر خاطرتان باشد تا دهه های گذشته انتخاب اول رنگ بود اگر که‌یک دیوار که‌گچ کاری میشد تنها پوش ش دکوری که‌به ذهن هر کسی می رسید رنگ زدن بود و در سقف نهایت گچ کاری خاص خودش اگر هم بیشترین سلیقه رانیاز داشتند اینکه دیوار هارا دو رنگ میکردند که‌البته هم اکنون هم متداول است امابه سبک جدید خودش نه‌به آن روش قدیمی، اما امروزه  دیوار پوش  جزء اصلی ترین نوع انتخاب هر فردی است. 

دیوارپوش چیست ؟ 

بخش های مختلفی یک  دیوارپوش  دارد دارای مدل های مختلفی است. هر سبکی برازنده یک بخشی از دیوار است، سبک های کلاسیک، مدرن، پست مدرن و غیره همه درتصمیم گیری شما تاثیر گذار است، از سوی دیگر  دیوار پوش  توانسته است که‌دست معماران و طراحان رابه خوبی باز بگذارد، همکاران معمار با توجه‌به تجربه کاری و نیز ذوق هنری که‌دارند ترسیم کننده نقشه راه یک منزل هستند، این‌عزیزان نیز می توانند با  دیوارپوش  ارتباط خوبی برقرار کنند. 

دربخشهای بعدی درمورد انواع دیوارپوش  با شما صحبت می کنیم، ویژگی دیوار پوش  و نیز لیست قیمت دیوارپوش راخدمت شما معرفی خواهیم کرد، اما تعریف مابه  دیوار پوش  به‌هر نوع سبک و سیاقی از مدل های مختلف که‌باعث پوش ش دهی و دکور شدن یک محیط می شود  دیوارپوش  گفته میشود، بعضی از مدل دیوارپوش  علاوه بر خاصیت زیبایی به‌ماهیت همچون عایق صوتی، ضد آب بودن،‌ عایق حرارتی و رنگ بندی ها اشاره کرد، حتی هستند دربین مدل دیوارپوش  که‌به شدت از الودگی صوتی جلوگیری خواهند کرد بنابراین با کامل تر شدن انواع مختلفی از  دیوار پوش  دیگر کار ساده‌ایست کافیست که کاتالوگ رامشاهده کنید و از مشاوران نیز دراین زمینه کمک بگیرید.