سل هوم

PEYMENT SOLHOME

پرداخت خانه خورشید

لطفا پس از مشاوره و استعلام قیمت محصول مدنظرتان، مبلغ مشخص شده را از طریق کارت به کارت واریز و فرم زیر را تکمیل نمایید.

کارت بانک مسکن

6280231377520621

فاطمه تیموری

کارت بانک تجارت

5859831012746896

فاطمه تیموری

کارت بانک تجارت

5859831144383931

یگانه رحمانی

کارت بانک سپه

5892101036986681

محمود رحمانی

ثبت پرداخت

تماس با خانه خورشید

Sol Home | خانه خورشید

09125026337

مدیر روابط عمومی

09227454948

مشاوره رایگان

ما با شما تماس می گیریم